ZAKON


o zaštiti potrošača


"Službeni glasnik RS", br. 62 od 13. juna 2014, 6 od 28. januara 2016 - dr. zakon, 44 od 8. juna 2018 - dr. zakon


NAPOMENA IZDAVAČA: Danom početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018), odnosno 17. septembra 2018. godine, prestaju da važe odredbe člana 29. st. 9. i 10. i člana 37. stav 2. ovog zakona (vidi član 28. Zakona - 44/2018-3). (tekst Zakona pre izmene iz broja 44/2018 možete pogledati sa desne strane u delu "Verzije prečišćenog teksta").I. UVODNE ODREDBE


Cilj i predmet


Član 1.


U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite potrošača, vansudsko rešavanja potrošačkih sporova, prava i obaveze državnih organa u oblasti zaštite potrošača i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.


Osnovna prava potrošača


Član 2.


Osnovna prava potrošača su pravo na:


1) zadovoljavanje osnovnih potreba – dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena;


2) bezbednost – zaštita od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena;


3) obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga;


4) izbor – mogućnost izbora između više roba i usluga po pristupačnim cenama i uz odgovarajući kvalitet;


5) učešće – zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača bude zastuplj


Sve dodatne informacije vezane za servis Potrošač može dobiti pozivom na 


• 022/650-042 radnim danima 09-16h


Kompletan tekst zakona mozete procitati na sajtu "Pravno informacioni sistem"  Prava Potrosaca ceo teks zakona